Disclaimer
verzekering-vergelijken.be

Verzekering vergelijken België

Vergelijk

Vergelijk
Verzekeringen

Disclaimer

Verzekering-vergelijken.be is een bron van betrouwbare en onafhankelijke informatie over verzekeringen. In veel gevallen is deze informatie via internet verkregen, of andere vrij toegankelijke bronnen. Verzekering-vergelijken.be spant zich in om deze informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks kan de verzekering-vergelijken.be de volledigheid en juistheid daarvan niet garanderen.

Wij hebben de doelstelling om de Belgische consument te informeren en actueel nieuws te verstrekken over verzekeringen en verzekeraars. Wij zijn geen verzekeringstussenpersoon of bemiddelaar in verzekeringen zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen. Ten aanzien van verzekeringen opereren wij uitsluitend als potentiële klantenaanbrenger.

In veel gevallen verwijzen wij door naar externe websites of andere externe bronnen. Verzekering-vergelijken.be heeft geen invloed op de inhoud van deze externe bronnen. Verzekering-vergelijken.be kan derhalve ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden van deze externe bronnen en/of beslissingen die u neemt op basis van deze informatie. De uitkomst van eventuele berekeningen op deze externe websites is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Deze berekeningen zijn niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Financiële beslissingen zijn altijd zeer persoonlijk, gebaseerd op de individuele omstandigheden. Neem contact op met een professional alvorens financiële beslissingen te nemen.

Lezing of gebruik van de Verzekering-vergelijken.be website houdt volledig begrip en aanvaarding van alle voorwaarden uiteengezet in deze disclaimer in.

Deze website maakt gebruik van de iconen van FontAwesome.